Kontakty

Plant manažér 
Mgr. Peter Veselý 
+421 905 299 637 | peter.vesely@sler.sk

Manažér kvality 
Ing. Rastislav Biľ
+421 902 759 805 | rastislav.bil@sler.sk

Manažér výroby 
Ing. Štefan Barica 
+421 950 698 541 | stefan.barica@sler.sk

Manažér logistiky 
Michal Kopp
+421 905 344 937 | michal.kopp@sler.sk

HR 
Veronika Pribulová 
+421 903 658 474 | veronika.pribulova@sler.sk

Sídlo
SLER Plastic s.r.o.
Strojnícka 14215/11J
080 06 Prešov

Prevádzka
Strojnícka 7
080 06 Prešov

Fakturačné údaje
IČO: 47812354
DIČ: 2024111694
IČ DPH: SK2024111694
Obchodný register Okresného Súdu v Prešove
Oddiel: Sro, Vložka č.: 30605/P